Observació del turisme: i si canviéssim el nostre punt de vista?

Tant si es tracta de mesurar el nombre d’allotjaments comercials com de comptar el nombre d’entrades a una activitat d’oci, l’observació del turisme, tal com es concep actualment, ofereix una visió molt fragmentada del turisme en un territori.

Amb l’Observatori NATTUR, hem volgut anar un pas més enllà del que es practica actualment, per a allunyar-nos de la simple observació quantitativa de les activitats comercials i intentar comprendre com l’economia turística, en el sentit ampli del terme, repercuteix sobre el territori. D’aquesta manera, observem el turisme i la seva integració en un territori determinat de forma més transversal, donant-li altura i perspectiva.

Una fleca en un poble d’uns pocs centenars d’ànimes no està directament relacionada amb el turisme. No obstant això, pot realitzar un volum de negoci important i, per tant, “funcionar” gràcies a una gran activitat turística; per exemple, un camí de senderisme amb excursionistes que es detenen a comprar entrepans i begudes.

Un paleta que renova segones residències i que no podria viure de la seva activitat si aquestes cases estiguessin buides en una zona amb poc turisme.

Aquests són dos exemples explícits de la informació que l’Observatori NATTUR vol obtenir. Al anar més enllà de la “simple” observació de l’activitat turística, pretén comprendre el lloc que ocupa l’activitat turística en el territori. S’inverteix el paradigma buscant observar no l’activitat sinó el territori en el qual es desenvolupa el turisme.

D’on procedeixen les dades?

L’Observatori NATTUR es nodreix de bases de dades obertes (principalment les del *INSEE, *SIREN i *INPN) i recopila dades útils per a entendre el territori.

Els equips de l ‘ISTHIA han seleccionat les dades en funció de 2 criteris

  • Dades rellevants per a respondre a la pregunta: “Quin paper juga el turisme en el territori?
  • Dades disponibles a l’escala més fina: la municipal. De fet, algunes dades podrien ser interessants, però només estan disponibles a escala del departament, la qual cosa no permet una anàlisi precisa de la influència d’una ruta de senderisme o d’una activitat local a l’aire lliure, com un “spot” d’escalada.
      • No obstant això, una observació important: en el marc del Camí dels Bons homes l’anàlisi s’ha hagut d’aturar a la frontera perquè les estructures de les bases de dades no estan constituïdes de la mateixa manera i les escales territorials no són les mateixes. No obstant això, tècnicament és possible introduir les dades manualment i utilitzar l’Observatori *NATTUR per a tot el recorregut.

Com funciona l’observatori?

Volíem que fos senzill i visual. Per això s’organitza sempre de la mateixa manera:

  • Un mapa (codificat per colors) amb els municipis que travessa el sender estudiat
  • Indicacions sobre els punts clau de les dades globals (allotjament; habitatge; població; ocupació…)
  • Informes per tema

L’objectiu no és ofegar als usuaris amb un munt de dades, sinó seleccionar-les i fer-les visualment significatives per a poder prendre decisions i entendre una zona turística de forma més global.

Qui utilitzarà l’Observatori?

Aquest Observatori ha estat concebut perquè l’utilitzin tant els tècnics per a crear estudis detallats sobre el seu territori, com els responsables polítics perquè prenguin decisions que puguin influir per si mateixes en la seva dinàmica territorial.

I ara què?

Accessible en línia, l’Observatori es presentarà durant una jornada / seminari al juny per a rebre els primers comentaris dels socis sobre aquesta eina.

Amb el temps, aquesta eina s’integrarà en la plataforma TA2D, que reuneix totes les eines digitals que hem desenvolupat en projectes anteriors. Una vegada integrades en aquesta plataforma, les eines continuaran desenvolupant-se sobre la marxa.