Recollir dades – llançament d’una aplicació per a observar els voltants dels camins de senderisme

L’aplicació NATTUR és un dels principals components de l’observatori digital territorializado del turisme creat en el marc de l’acció 3 del projecte NATTUR. Es tracta d’una eina de recollida de dades geolocalizades, datades i emplenades pels agents turístics d’un territori. Aquestes dades complementen les dades provinent del Open Data en el procés d’observació del turisme.

Les dades compartides pels socioprofessionals del turisme són sovint incompletes i fragmentades, mentre que les disponibles en Open Data no són encara suficients per a una observació sistèmica dels territoris turístics. D’aquesta constatació va néixer la voluntat de crear l’aplicació NATTUR, per a recollir dades dels usuaris de les rutes de senderisme i poder distingir la tipologia dels actors que comparteixen la seva observació.

L’aplicació web que hem desenvolupat ha de permetre interrogar a les 4 categories d’actors identificades amb anterioritat al projecte (turistes, socioprofessionals del turisme, càrrecs electes o habitants) i validats durant la fase d’estudi. L’ús d’una aplicació també permet crear una base de dades geolocalizada i datada, i observar així la puntualitat o recurrència dels fenòmens en el temps i l’espai.

L’aplicació NATTUR es va conceptualitzar entorn de l’estudi del Camí dels Bons homes, preguntant no sols sobre la pràctica del senderisme sinó també sobre l’organització turística del territori. Fins avui, es tracta d’un dispositiu únic, encara en fase de prototip, que va molt més allà de la simple notificació de “problemes”, com Suricate: l’aplicació pretén recollir observacions (fets) associades als sentiment experimentats, i no sols a queixes.

Com funciona l’aplicació NATTUR?

Per a facilitar l’ús de l’aplicació a tothom, l’estructura en arbre de l’aplicació s’ha dissenyat mitjançant claus d’entrada temàtiques amb la finalitat d’abastar el major nombre possible d’observacions: poden ser observacions relatives a :

  • Els senders, si estan marcats, són segurs, estan en bon estat o estan senyalitzats.
  • Serveis i comerços: allotjament, restauració, activitats, desplaçaments, serveis públics o serveis professionals per a senderistes
  • El nombre de visitants i la seva gestió.
  • El patrimoni: cultural, natural o edificat.

Cadascuna d’aquestes subcategories se subdivideix al seu torn fins a aconseguir l’observació més detallada possible. Així, l’usuari només ha de deixar-se guiar i, una vegada situat en la categoria correcta, compartir el fet observat i els sentiments que l’acompanyen. L’usuari té l’opció de poder enviar una foto de la seva observació.

Com a últim pas abans de validar la seva observació, l’aplicació proposa a l’usuari geolocalizarse o posicionar-se manualment en el mapa. Això és útil perquè els usuaris puguin anotar la seva observació després de la seva excursió.

          

Encara en fase de prototip, caldrà provar-la pròximament en la seva versió beta per a veure si té sentit en termes d’observació turística. Ja es preveuen nous desenvolupaments per a donar-li cos, com, per exemple, la introducció de “trofeus” per als usuaris fidels.

Si les proves són concloents, la següent etapa, i per tant la següent qüestió, serà saber com els actors ho assumiran – el repte de com difondre aquesta aplicació entre els usuaris és la clau perquè es converteixi en un veritable recurs d’observació turística.