Millora

DESENVOLUPAR UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE BASADA EN EL TURISME ACTIU DE NATURA

Per als socis que participen en el projecte, en les zones de mitjana i alta muntanya, les activitats de turisme actiu de natura constitueixen un component important de la vida local, social i econòmica. El desenvolupament qualitatiu d’aquestes activitats representa un pal de paller del desenvolupament econòmic per als territoris i una oportunitat per a la preservació, el coneixement i la protecció del patrimoni natural i cultural.

Objectiu: Millorar i potenciar l’oferta turística basada en les activitats de turisme actiu de natura amb la finalitat d’oferir instal·lacions, esdeveniments i serveis de qualitat, i de promoure les activitats optimitzant alhora el seu impacte en el territori i els seus habitants.

Per a complir amb aquest objectiu, hem establert fins ara 3 accions concretes de valorització turística: la qualificació de les infraestructures i dels equipaments; el desenvolupament de les activitats esportives (competició) o festives; i la comunicació.

A més d’aquestes 3 accions, s’ha afegit una altra acció transversal entorn de la pràctica de l’escalada.

1. Turistificació sostenible dels equipaments relacionats amb les activitats de turisme actiu de natura

Es tracta aquí de treballar en les zones de sortida, considerades com a portes d’entrada que reflecteixen tant l’activitat en si com el nivell d’atenció del territori.

Resultats de l’any 2020 :

 • Realització d’un inventari dels llocs de sortida a l’Ariège, completat amb llocs representatius o exemplars situats al Berguedà i a Girona. 
 • Identificació dels reptes i els problemes d’aquests llocs en termes de desenvolupament i ordenació.
 • Inventari del patrimoni cultural situat als voltants i analitzar de quina manera està valoritzat.
 • Elaboració d’una guia d’acompanyament per a la creació o millora dels punts d’inici de les activitats de turisme actiu de natura.
 • Creació d’un model de cartell situat en les zones de sortida, presentant els itineraris i donant alguns consells per a aprofitar al màxim l’excursió.

I ara què?

Arran de l’auditoria realitzada l’any 2020, hem seleccionat diversos llocs que combinen reptes importants en matèria de seguretat i qualitat i llocs amb reptes específics corresponents al programa NATTUR (senderisme suau, transfronterers, sostenible) amb la finalitat de: 

 • Aplicar les recomanacions de la Guia
 • Quantificar i validar els programes d’ordenació i equipaments
 • Dur a terme les obres.

2. Desenvolupament transfronterer i suport als esdeveniments esportius a l’aire lliure

Desitgem « centrar l’atenció » sobre els llocs de turisme actiu de natura per a promoure i desenvolupar els esdeveniments esportius (particularment les competicions) i esdeveniments sostenibles amb l’objectiu de donar suport al turisme i les pràctiques esportives durant tot l’any.

Resultats de l’any 2020 :

 • Inventari dels esdeveniments existents
 • Realització d’una enquesta transfronterera per a posar en relleu les experiències i necessitats existents.
 • Estratègia i pla d’acció compartits a curt termini.

I ara, què?

Redacció, durant l’any 2021, d’un manual i d’eines metodològiques per a l’organització d’esdeveniments esportius a l’aire lliure.

3. Màrqueting, promoció i comercialització

A través d’aquesta acció, desitgem comercialitzar millor les activitats de turisme actiu de natura cap als nostres clients actuals i futurs. Això implicarà la creació o millora dels productes turístics, nous preus o una millor comunicació.

Resultats:

L’ADT i l’ADB han creat diverses eines per a promoure les activitats de turisme actiu de natura.

 • Un mapa descarregable amb els itineraris de senderisme. 
 • Un mapa amb itineraris ciclistes descarregable publicat en la contraportada de la revista Ariégeois  Magazine (afegir visual il·lustratiu)
 • Va patrocinar vídeos promocionals « Libres comme l’air » per a promoure les activitats de turisme actiu de natura: senderisme, barranquisme, parapent i llocs del Catarisme.
 • Vídeos per a les empreses certificades com ara Waterploof, Mpo-paintball, Ariège Parapente, Eco-golf o el centre eqüestre de Aiguillanes
 • Participació en fires comercials i operacions de promoció
  • GREEN France – 13/14 de maig de 2019 – Vichy
  • Natura Games – Del 27 al 30 de juny de 2019 – MILLAU
 • Desenvolupament de col·laboració amb persones influents i bloguers per a millorar l’oferta de turisme actiu de natura.
  • Del 18 al 24 d’agost de 2019:  « La bougeotte en famille » un blog familiar. Mariode, el seu marit i els seus tres petits, incloent-hi el akrobranch Orlu i una nit en el refugi d’en beys. 
  • Del 25 al 29 d’agost de 2019:  Globe Blogueurs en parella. Un programa més que esportiu! De fet, el tema de l’Outdoor va ser l’eix principal de la seva estada, amb rafting, barranquisme, parapent, espeleologia i Roc aventuri.
  • Del 18 al 21 de setembre, els bloguers « Els Others » volta del Biros, en el Couserans.
 • Creació d’un fullet promovent l’escalada.
 • Participació en el Festival de Senderisme a principis de juliol de 2020, en el marc d’un festival multi-seu a Catalunya (estiu – tardor).

I ara què?

Amb la crisi sanitària que estem travessant, no tenim previst fer cap operació de promoció, ja que significa invertir molt de temps per a la realització i participació en aquesta mena d’esdeveniments que, inevitablement, acaben sent cancel·lats. Per tant, plantegem, en primer lloc, continuar rebent a bloguers. Segons la nostra experiència, aquest tipus d’acció té un impacte positiu en la pràctica de turisme actiu de natura entre els joves (20 – 35 anys) i amb una forta sensibilitat ambiental. Adaptarem i anticiparem les accions de 2021 segons l’evolució del context sanitari.

4. Desenvolupar la pràctica de l’escalada

El propòsit d’aquesta última acció és el de definir el potencial d’estructuració de la pràctica de l’escalada. Es divideix en 2 fases:

 • Un estudi sobre l’estructuració i la perpetuació de la pràctica de l’escalada.
 • Un estudi per al desenvolupament i la valorització turística de la pràctica de l’escalada.

1/ Estructuració i perpetuació

L’estructuració de l’activitat requereix la seva perpetuació i que els llocs on es realitza siguin segurs (sobretot, manteniment) així com l’establiment d’un sistema de governança, primer pas per a la valorització turístic d’aquesta activitat.

Resultats de l’any 2019

Plans mancomunals de l’escalada per a cadascun dels 3 territoris afectats, així com un model d’acord d’associació per al seu manteniment.

I per l’any 2020?

Després de la fase 2 de l’estudi, es podran plantejar mesures de millora i desenvolupament per a valorar la pràctica de l’escalada.

Els territoris, competents en matèria de manteniment dels llocs d’escalada, disposen ara de tots els coneixements i instruments necessaris per a aplicar la seva política local de manteniment dels llocs a fi d’oferir una pràctica d’escalada duradora i segura. S’han establert col·laboracions amb les federacions locals d’escalada per a dur a terme el manteniment dels llocs. Aquesta labor s’ha vist frenada per la crisi sanitària, però a finals  de 2020, els 3 territoris van signar un acord d’associació per al manteniment i les obres s’estan duent a terme. Aquest assoliment ens permet preveure la continuació de l’estudi en la seva fase 2 relativa al desenvolupament i la valorització turística d’aquesta pràctica.

2/ Desenvolupament i valorització (any 2021)

El nostre objectiu és definir un programa per a la millora, el perfeccionament i el desenvolupament de l’escalada. Això es farà a través de:

 • Un millor coneixement dels qui la practiquen i dels beneficis per al territori de l’activitat,
 • La identificació dels punts a millorar quant a l’atenció turística per a aquesta pràctica,
 • Proporcionar elements per a propiciar un desenvolupament raonat d’aquesta activitat,
 • Anar cap a la valorització turística de l’escalada.

I ara què?

A més de l’estudi realitzat sobre l’escalada, i en funció de les necessitats i demandes emergents dels territoris, s’ha integrat en aquesta acció el disseny i la fabricació de panells informatius en els llocs d’escalada (2021-2022) amb l’objectiu de presentar el lloc, transmetent missatges (seguretat, bones pràctiques, responsabilitats, restriccions, medi ambient, informació sobre serveis pròxims, informació turística…).

> Per a més informació sobre aquesta acció, visiti la nostra secció de Notícies.