ReCURSOS

Poden descarregar lliurement els recursos del projecte NATTUR en aquesta secció. Per a trobar el recurs que li interessa, utilitzi la barra de cerca que apareix a continuació, o consulti els recursos associats a cada acció:

DESENVOLUPAR I EXPERIMENTAR UN OBSERVATORI DIGITAL TERRITORIALITZAT

ACOMPANYAR LES EMPRESES EN EL SEU DESENVOLUPAMENT

DESENVOLUPAR UNA OFERTA DE TURISME SOSTENIBLE

ENFORTIR LA COMPETITIVITAT DELS PRODUCTES TURÍSTICS TRANSFRONTERERS