Enfortiment

ENFORTIR LA COMPETITIVITAT DELS PRODUCTES TURÍSTICS TRANSFRONTERERS

Fa molts anys que existeixen els itineraris transfronterers, que reuneixen múltiples agents entorn d’un projecte comú però que, amb massa freqüència, no actuen de manera coordinada per a valoritzar aquests itineraris. 

Objectiu: Donar un impuls econòmic, turístic i cultural als territoris pirinencs mitjançant la promoció dels itineraris turístics transfronterers.

TEMA: Promoure 3 itineraris transfronterers

1/ Camí dels Bons Homes (GR107) – 220 km entre el santuari de Queralt en Berga (Catalunya – Espanya) i Foix (Ariège – França).

El camí ofereix la possibilitat de seguir les rutes migratòries dels càtars o “bons homes” en l’edat mitjana, quan fugien de les Croades i la Inquisició. 

2/ Sentier Cathare (CR367) – 200 km entre ciutadelles i càtars i connecta el camí dels Bons homes i el de Bélibaste.

Un itinerari que ofereix una àmplia varietat de paisatges des de les regions muntanyenques fins a les zones costaneres.

3/ El Camí de l’últim càtar (Chemin Bélibaste) – 189 km entre Bagà (Berguedà) i Tarascon (Ariège).

La ruta es basa en la història de la vida i captura de l’últim càtar conegut, Guillem de Belibasta, que fugia de la Inquisició. La ruta connecta 3 parcs naturals (Cadi Moixeró, Alt Pirineu i el Parc Regional dels Pirineus de l’Ariège).

La seva viabilitat en la totalitat del recorregut està encara en estudi.

Per a complir amb aquesta finalitat, fins ara hem posat en marxa accions concretes amb els següents objectius:

 • L’harmonització de la qualitat dels itineraris
 • La millora dels serveis d’atenció al públic
 • La valorització del patrimoni cultural
 • La creació de nous productes.

1. Realitzar un diagnòstic transfronterer de l’oferta i la demanda existents

Es tracta d’una acció inicial i essencial per a conèixer l’estat real dels camins i fer les propostes pertinents per a la seva millora. Les millores proposades es van posar en pràctica i es van dur a terme en els anys següents (vegeu el punt 2).

Resultats : 

 • Un estudi de camp del conjunt del Camí dels Bons Homes i la publicació d’un document  complet en el qual es fa un inventari actual de la senyalització, els senders i totes les accions i treballs de millora que han de realitzar-se per a millorar l’experiència dels senderistes.
 • Un estudi qualitatiu sobre la percepció temàtica dels Camí dels Bons Homes mitjançant enquestes i entrevistes.
 • Un diagnòstic global  del Camí dels Bons  homes i el Sentier Cathare tenint en compte l’oferta i la demanda.

2. Execució de les millores indicades en el diagnòstic

Els estudis realitzats han portat a l’aplicació de millores i mesures correctives en el territori.

Resultats :

 • Manteniment de les carreteres, millora de la senyalització al llarg del GR 107 (costat català)
 • Installació i reparació de les infraestructures al llarg del recorregut (instal·lació d’eco-comptadors al Berguedà…)
 • Implementació de totes les millores detectades pel diagnòstic inicial tant en l’itinerari com en les infraestructures (així com els danys causats per l’huracà Glòria).
 • Millora de tot l’itinerari BTT del Camí dels Bons homes per a fer-ho més accessible i atractiu per als ciclistes de muntanya. Les etapes estan més harmonitzades en funció de les distàncies i els desnivells. Això implica la racionalització de les vies per als ciclistes i la creació de tracks de GPS.

Galeria de fotos de les realitzacions:

3. Estratègia conjunta de comercialització, promoció y posicionament de nous productes turístics

Millorar la visibilitat i el posicionament del recorregut per a augmentar el nombre de visitants, mitjançant la definició d’un pla de comunicació que integri nombroses accions de promoció coordinades entre els territoris afectats.

Resultats :

Publicacions

 • Fullets “Camí dels Bons Homes” en català i francès, incloent-hi un mapa dels itineraris.
 • El conte infantil “El Tresor dels Càtars”.

Participació en fires de turisme europees especialitzades en Turisme actiu de natura.

 • « What a trip » a Montpellier anys 20182019 et 2020, incloent-hi una conferència sobre els camins del catarisme l’any 2019.
 • Salon du randonneur a Lyon l’any 2019
 • Festival dels Cavallers Templers a Millau en 2019

Organització d’esdeveniments.

 • XXIV Festival Càtar als Pirineus Catalans (2019)
 • 20è aniversari del Camí dels Bons homes (juny de 2019)
 • Carrera de Bicicletes dels Pirineus (2018)

Organització de viatges de  premsa.

Promoció en les xarxes socials.

 • Creació d’una galeria fotogràfica conjunta transfronterera (500 imatges d’alta qualitat) amb un equip de producció i 50 extres de l’Ariège, Berguedà i Cerdanya.
 • Creació d’un canal específic en Youtube i una dotzena de vídeos comuns per a la promoció en línia.

Acompanyament a la comercialització de l’oferta a través de la creació de nous productes comercialitzats per agències de viatges especialitzades : Pedratour i TracksTour

Galeria de fotos de les accions realitzades:

I ara què?

Valoritzar els intercanvis de bones pràctiques i desenvolupar eines transfrontereres. 

Es tracta de millorar els serveis d’atenció al client, que es basen principalment en la millora dels coneixements de les empreses que presten serveis en l’itinerari (allotjament, agències de viatges, guies, taxis, etc.). També es tracta d’intercanviar experiències i bones pràctiques per a aplicar noves formes de funcionament i millorar els serveis prestats.

Encara per realitzar: un viatge d’intercanvi i networking per a les empreses frontereres amb la finalitat de conèixer-se, treballar en la millora de la qualitat de la recepció o la comunicació, intercanvi de bones pràctiques i coneixements tècnics específics de cada país, que puguin ser assimilats per a millorar la qualitat de les empreses implicades.

Donar visibilitat als itineraris: 

a partir del que ja s’ha fet a Catalunya, uns panells temàtics marcaran les rutes en les seves principals etapes o davant els principals elements patrimonials.

Del costat de l’Ariège, la senyalització direccional del Camí dels Bons homes i del Sentier Cathare, que acompanya als excursionistes en el seu itinerari, es renovarà completament i inclourà la nova identitat visual dels itineraris compartida pels socis.

> Per a més informació sobre aquesta acció, visiti la nostra secció de Notícies.