De quina manera contribueixen els estudiants a l’observació del turisme?

Una de les dificultats de l’observació del turisme resideix en la implicació dels socioprofessionals a l’hora de compartir les seves dades.

Per a entendre millor les seves objeccions i interessos a l’hora de participar en l’observació del turisme, els estudiants del Màster 2 TIC ADTT – Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Desenvolupament dels Territoris Turístics – van anar a trobar-se amb ells. Aquest taller pedagògic va permetre als estudiants contribuir al disseny de l’observatori digital territorialitzat del turisme, aportant algunes recomanacions.

Trobada amb Lucie Arrouméga, estudiant en règim dual en el M2 TIC ADTT, al Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège:

Lucie i els seus companys van realitzar un estudi entre els socioprofessionals del turisme, entrevistant una quinzena d’actors del turisme, principalment especialistes en Turisme Actiu a la Natura, sobre la recollida i l’ús de dades.

Segons es desprèn de l’anàlisi, les seves recomanacions es concreten en 3 etapes:

  1. Necessitat de formació i sensibilització a les dades: per a què s’utilitzen?
    El valor de les dades continua sent mal percebut pels professionals, però també a vegades per les institucions.
  1. Necessitat d’un assessorament personalitzat per a la recollida de dades en funció de les activitats, estructures i funcionament dels actors.
    La recollida de dades es percep sovint com una cosa restrictiva, difícil o inadequada a les realitats amb les quals es troben els socioprofessionals sobre el terreny.
  1. Gestió de les dades i restitució
    El seguiment és essencial per a ajudar els socioprofessionals a apropiar-se de les dades processades i presentades de manera intel·ligible.

Per a Lucie, “l’interès de les dades continua sent encara avui un ovni a definir per als socioprofessionals”.

Més enllà de l’aspecte didàctic, apareix la necessitat d‘un procés de col·laboració, tant en termes de suport a la sensibilització, la recollida i l’anàlisi de dades, com en la creació de vincles entre els actors.

Com a estudiant, Lucie percep de forma molt positiva el taller realitzat; per la seva part, aquest exercici va ser molt formatiu, permetent-li confrontar-se amb la realitat: “aprenem sobre el terreny, la qual cosa canvia de les grans nocions, ens permet estar “dins”, i comprovar la confrontació del terreny respecte a les dades i el seu ús, prenem consciència de les necessitats i de la pedagogia a aplicar en matèria d’informàtica i de dades.”

Les recomanacions proposades per la classe de TIC-ADTT del Màster 2 són d’una gran ajuda per al projecte NATTUR. De fet, l’estudi no podria haver-se dut a terme de forma tan exhaustiva sense la participació dels estudiants. Permet una millor comprensió dels reptes dels socioprofessionals en relació amb les dades, per  una millor incorporació d’aquestes en les eines d’observació dissenyades i desenvolupades en el marc del projecte NATTUR.

Aquesta promoció d’estudiants no és l’única que ha treballat enguany sobre el tema NATTUR. En un pròxim article, presentarem el treball del Màster 1 TD -Turisme i Desenvolupament- sobre el tema del turisme posat a prova pel Covid-19, des de la mirada dels habitants.