Projecte NATTUR: treball diari a banda i banda de la frontera per a ser una destinació turística sostenible

Al Berguedà

El Berguedà, comarca situada a menys d’una hora al nord de Barcelona, és una regió coneguda per les seves activitats a l’aire lliure: senderisme, ciclisme, escalada… Gaudeix d’una naturalesa preservada i de pobles petits amb encant, així com de recursos culturals i gastronòmics per a tots els gustos.

Molt muntanyenca, la part nord de la regió es troba en el parc natural del Cadi Moixeró i el Pedraforca, un dels pics de gran altura més emblemàtics. A més dels seus diversos recursos naturals, la regió té un passat industrial lligat a les mines de carbó i a les fàbriques tèxtils situades al llarg del riu Llobregat, però el canvi de model econòmic provocat pel tancament d’aquestes indústries, ha convertit el turisme en una de les principals fonts de riquesa del territori.

En el Berguedà treballem perquè el turisme sigui “sostenible”, és a dir, compatible amb l’activitat tradicional, respectuós i atent amb el territori i que generi riquesa a llarg termini sense comprometre els interessos de les generacions futures. En aquest sentit, s’ha treballat en diferents àmbits; la millora del transport públic, la creació i promoció d’una xarxa de camins per a la mobilitat no motoritzada, el treball amb les empreses turístiques per a millorar la gestió mediambiental, social i econòmica de la seva activitat, i la millora de la comunicació sobre el turisme sostenible, entre altres.

Per a recolzar els diferents esforços del destí i de les empreses turístiques del Berguedà, treballem amb els processos establerts per dos segells de qualitat internacionals :

  • Biosphere, una certificació en coordinació amb tota la província de Barcelona, a la qual hem aconseguit involucrar a 50 empreses locals que gestionen de manera sostenible els seus recursos hídrics, energètics, la gestió de residus i tenen en compte el component de sostenibilitat social i econòmica.
  • Green Destinations, un programa internacional que ha atorgat al Berguedà la insígnia d’or pel treball realitzat per a ser un destí sostenible. Aquest reconeixement posa de manifest l’excel·lència dels destins en la gestió i conservació de la naturalesa i el patrimoni, així com en la gestió dels impactes negatius causats per l’activitat turística.

A l’Arièja

L’Arièja, situat a 1 hora de la gran zona metropolitana de Tolosa, constitueix també un espai ideal per a les activitats a la natura. L’Arièja i els seus habitants sempre han estat arrelats a les seves tradicions i al seu patrimoni natural. El desenvolupament sostenible és un valor integrat per la gran majoria de la població.

Les empreses turístiques i, en particular, les d’activitats a l’aire lliure amb el suport de l’ADT, treballen respectant :

  • Els criteris de la marca de qualitat Outdoor, composta per més d’un 20% de criteris dedicats a la gestió social de l’empresa, a la seva integració en la vida local i, per descomptat, a la gestió mediambiental dels recursos: aigua, energia i gestió de residus.
  • La certificació de qualitat de Sud de France Occitanie, que també inclou nombrosos criteris de desenvolupament sostenible. L’Arièja és soci i participa als treballs realitzats pel Comitè Regional de Turisme d’Occitània en matèria de desenvolupament del turisme sostenible. El 20/02/2020 es va celebrar una reunió amb tots els actors de l’Arièja per a fer una reflexió conjunta sobre el tema.

A banda i banda de la frontera, el projecte NATTUR contribueix en gran manera a la col·laboració transfronterera per al foment del turisme sostenible en la serralada pirinenca.