La percepció del turisme a l’Arièja vista pels residents, en temps de Covid-19

Després dels estudis basats sobre la recollida i la utilització de les dades en el context de l’observació del turisme, per part del Màster 2 TIC ADTT, els estudiants del Màster 1TD – Turisme i Desenvolupament – van realitzar un estudi respecte a l’opinió dels residents sobre el turisme a l’Arièja, en un moment en què els territoris de muntanya experimenten, amb la crisi sanitària, un augment de la freqüentació.

Lucas Hurstel, estudiant de M1 TD, ens parla de la seva metodologia i dels resultats que han pogut extreure del seu estudi.

Van interrogar a 25 residents sobre dos temes:

  • El consum del territori per part dels residents (costums, pràctiques d’oci i turisme – sobretot en Turisme Actiu a la Natura)
  • La seva percepció de l’activitat turística en el territori (freqüentació, comportaments dels turistes, capacitat d’adaptació de l’oferta turística…)

Les entrevistes es van centrar sobre els costums abans del confinament de la primavera de 2020, i sobre les pràctiques de l’estiu de 2020 després del primer desconfinament.

La principal observació que es desprèn de l’estudi és que a l’Arièja els habitants han canviat poc els seus costums de consum turístic i d’oci a conseqüència de la crisi sanitària.

Segons diverses fonts, la crisi sanitària mundial ha enfortit el turisme local i les activitats a l’aire lliure, però segons les entrevistes realitzades per aquesta promoció, s’han produït pocs canvis en les pràctiques relacionades amb el turisme de la població de l’Arièja. Els residents entrevistats no han practicat més turisme de proximitat, quedant-se a l’Arièja. D’altra banda, els residents que ja practicaven el Turisme Actiu a la Natura han augmentat lleugerament la seva pràctica en el moment del desconfinament, mentre que han estat pocs els que no el practicaven i que han començat a fer-ho.

Algunes xifres clau de les enquestes realitzades:

  • El 24% dels enquestats ha realitzat una pràctica turística quedant-se en el territori de l’Arièja;
  • El 52% dels enquestats ha passat les seves vacances a França (fora de l’Arièja) durant l’estiu de 2020;
  • El 72% està a favor del desenvolupament del turisme a l’Arièja perquè considera que aquest territori posseeix una gran riquesa mediambiental;
  • El 72% ha notat un augment del nombre de turistes a la muntanya durant l’estiu de 2020;
  • El 52% creu que els canvis observats en l’estiu de 2020 són temporals.

A partir d’aquest estudi, els estudiants han elaborat uns pòsters científics que permeten exposar les anàlisis realitzades sobre el terreny de manera visual i atractiva. Aquests cartells s’exposaran en els locals del ISTHIA, així com en diversos punts clau del territori, per què els residents també puguin beneficiar-se’n!