Les coses s’animen en el camp de l’observació del turisme!

Amb la crisi de Covid-19, el tema de l’observació del turisme ha passat a primer pla en els esdeveniments organitzats pels agents del sector. Aquest tema, que ja ha estat tractat per les institucions, s’aborda ara amb noves preguntes sobre les pràctiques actuals, els límits i les necessitats d’evolució, que vénen a reforçar la reflexió empresa pels universitaris des de fa diversos anys.
L’equip d’ISTHIA es complau a veure que el treball de recerca i desenvolupament realitzat en el marc del projecte NATTUR es fa ressò de les necessitats de les institucions i professionals del sector turístic.

En aquest sentit, sembla imprescindible continuar treballant en el desenvolupament de l’observatori NATTUR en una dinàmica de co-construcció per a disposar d’una eina d’acord amb les necessitats concretes dels agents sobre el terreny.
Per això, els socis de NATTUR van organitzar el 19 de gener de 2021 un seminari per videoconferència que va reunir una vintena de participants de la regió de l’Arièja i de Catalunya, així com a agents turístics d’altres llocs, amb la finalitat de reflexionar col·lectivament sobre el projecte.
Aquest seminari va ser una oportunitat per a presentar els avanços del treball sobre l’observatori i l’aplicació NATTUR. Els ponents van poder reaccionar a la pregunta “Quin enfocament adoptar per a col·laborar en l’intercanvi de dades?”
En aquest seminari van sorgir quatre elements clau:
– L’enfocament proposat passa de l’observació de l’activitat turística a l’observació dels efectes del turisme en els territoris.
– És necessari tenir més en compte la diversitat dels actors. Actualment, l’observació se centra en els turistes i, en menor mesura, en l’oferta, però cal incloure als responsables i als residents per a disposar d’una visió completa.
– Existeix un interès a creuar dades i millorar la seva explotació.
– La frontera entre el turisme i l’oci s’està difuminant, reforçada durant aquest període de COVID-19 per fenòmens que podrien descriure’s com a turisme de “hiperproximidad”.

Després d’aquest seminari, alguns participants van expressar el seu interès a crear un grup de treball que hauria de continuar més enllà del projecte Nattur, amb l’objectiu de millorar contínuament les pràctiques d’observació.

L’ISTHIA també està treballant en una de les principals dificultats de l’observació del turisme: la implicació dels socioprofessionals en la posada en comú de les seves dades. De fet, aquests últims generalment no veuen l’interès d’aquest treball, o són poc inclinats a això.
En el marc d’un taller sobre el terreny, els estudiants del Màster 2 TIC ADTT -Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al desenvolupament dels territoris turístics- van entrevistar socioprofessionals del turisme per a optimitzar la seva participació i animar-los a compartir les seves dades. Tornarem a parlar de la contribució dels estudiants al projecte NATTUR en un pròxim article.

Finalment, l’aplicació NATTUR està en fase de desenvolupament i realitzarem proves sobre el terreny a partir de finals de maig. Ens veurem al juny per a tornar a parlar d’això.