Estudiem els fluxos turístics!

L’estudi dels fluxos turístics, un concepte que existeix des de fa molts anys, ha tornat al primer pla en els últims mesos. Ho hem comprovat, en particular, per l’efecte de la pandèmia en els llocs turístics sotmesos a un trànsit intens, que els han obligat a prendre mesures per a calcular, controlar i fins i tot reduir aquests fluxos.

 

Amb la finalitat de fer un balanç dels coneixements i experiments relatius a la gestió dels fluxos, una estudiant, durant les seves pràctiques de tres mesos dins del projecte Nattur, va realitzar un estudi específic sobre aquest tema. Naomi Decosne Asseo, estudiant del ISTHIA des del seu grau professional de NTIC, continua els seus estudis en el màster de Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al desenvolupament dels territoris turístics (TIC ADTT).

 

Mitjançant recerques bibliogràfiques i entrevistes qualitatives exploratòries, Naomi es va adonar, entre altres, que la gestió dels fluxos turístics no té una definició oficial i universal, ja que cadascun té la seva pròpia definició. Es va interessar per la noció de capacitat de càrrega i pels diferents factors que cal tenir en compte per a optimitzar la gestió dels fluxos:

– Físic: per exemple, la capacitat dels aparcaments;

Medi ambient: quan el medi ambient està amenaçat, es posen en marxa unes certes mesures, per exemple, a Venècia amb la prohibició dels creuers;

Sociològic i psicològic: des del punt de vista dels habitants i dels turistes;

Econòmic, vinculat al lloc que ocupa el turisme en l’economia del territori, els seus impactes indirectes en termes d’ocupació, etc.

 

Observació de dades: la ciutat de Florència, per exemple, ha creat una aplicació per a limitar la concentració de persones en un mateix lloc.

 

S’han posat en marxa mesures en alguns llocs, tenint en compte la gestió dels fluxos turístics:

 

– El Parc Nacional de les Calanques, a Marsella, ha posat en marxa una iniciativa de “desmercantilizació” i ha establert una normativa respecte a l’amarrament d’embarcacions d’esbarjo;

– La platja de Maya Bay a Tailàndia, que va ser presa d’assalt per sorpresa pels turistes després de la pel·lícula La Platja, està ara completament tancada als turistes

 

Naomi va fer també un recompte de les eines digitals que s’estan desenvolupant per a conèixer millor els fluxos turístics amb la finalitat de millorar la seva gestió. Per exemple, Outdoor Vision, dedicada al seguiment de les activitats a l’aire lliure, o Twitter Vigilance, que s’està provant a Florència i analitza els hashtags compartits sobre un tema o un esdeveniment.

 

Aquests estudis permeten entendre els fluxos turístics per a anticipar-se millor a ells, tenint en compte els seus impactes per als turistes i les regions receptores. Queda molt per fer encara, per exemple, en el tema del càlcul de la capacitat de càrrega, o en el mesurament dels fluxos vinculats a les activitats a l’aire lliure.

 

Segons Naomi, aquest estudi li ha permès descobrir els reptes de la gestió dels fluxos turístics i adonar-se del seu abast i impactes en els territoris. Després d’haver començat el seu màster fa dos mesos, aquest estudi li ha confirmat la validesa de l’elecció del seu rumb.

 

En quant al projecte Nattur, l’estudi realitzat per Naomi li ha permès posar-se al dia sobre aquest tema important, respecte a les eines existents, a les experiències en curs i a les evolucions que s’entreveuen, amb la finalitat de permetre als territoris preparar-se per al futur i preveure accions concretes.

Aquest estudi també ha confirmat l’interès de l’elecció d’integrar el tema del nombre de visitants en l’aplicació que s’està desenvolupant en el marc del projecte NATTUR, les primeres proves del qual estan previstes per a les pròximes setmanes.