Per què rebre als bloguers?

En l’era de la blogosfera, qualsevol pot convertir-se en creador de continguts i difondre’ls a un ampli públic. El bloguer passa d’un perfil de consumidor a un paper de prescriptor, ambaixador, influenciador. 

La sensació de proximitat creada per un bloguer permet al públic identificar-se amb ell. A través del projecte NATTUR, l’ADT de l’Ariège ha triat utilitzar els influenciadors com a nou eix de comunicació.

Els influenciadors, en la seva majoria d’entre 19 i 30 anys, han crescut amb la web i en dominen els usos. Principalment usuaris d’Instagram, una xarxa d’inspiració, sedueixen a totes les generacions. La seva credibilitat està ben establerta en el seu sector predilecte. Produeixen continguts de qualitat i tenen un fort compromís amb la seva audiència. 

Amb els influenciadors, la destinació optimitza les despeses de comunicació i arriba més fàcilment al seu públic objectiu i qualificat.  Articles, fotos, vídeos, tots els mitjans de comunicació es presten perfectament per a aquesta mena de màrqueting, que permet dirigir-se a un públic objectiu més jove i mòbil, que fonamentalment espera rebre consells reals.

En triar influenciadors eco-responsables, pròxims a la naturalesa i fanàtics de les activitats de Turisme Actiu de Natura, l’ADTAP apunta més fàcilment cap a una generació Y, part de l’estratègia de la destinació. També suposa un estalvi de temps per a adquirir una major visibilitat i notorietat entre un públic que correspon als valors de la destinació.

Els bloguers acollits en el marc del projecte NATTUR

Els globe blogueurs :

La bougeotte en famille

Els Others

  • Diana i objectiu: seduir a un públic de 20 a 35 anys més aviat urbà, esportistes atrets per les activitats de turisme actiu i de muntanya. Un públic a la recerca de la naturalesa salvatge, certa tranquillitat, i sense sortir de França.

  • Influència: Blog dedicat als amants de la naturalesa, respectuosos amb el medi ambient 600.000 visitants anuals, i més de 2 milions de pàgines vistes
  • https://www.lesothers.com/randonnee-tour-du-biros-ariege